Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "counterfeit" into Latvian language

Vārda "viltojums" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Counterfeit

[Viltot]
/kaʊntərfɪt/

noun

1. A copy that is represented as the original

  synonym:
 • counterfeit
 • ,
 • forgery

1. Kopija, kas tiek attēlota kā oriģināls

  sinonīms:
 • viltojums
 • ,
 • viltošana

verb

1. Make a copy of with the intent to deceive

 • "He faked the signature"
 • "They counterfeited dollar bills"
 • "She forged a green card"
  synonym:
 • forge
 • ,
 • fake
 • ,
 • counterfeit

1. Sastādīt kopiju ar nolūku maldināt

 • "Viņš viltoja parakstu"
 • "Viņi viltoja dolāru rēķinus"
 • "Viņa viltoja zaļo karti"
  sinonīms:
 • kaltēt
 • ,
 • viltus
 • ,
 • viltojums

adjective

1. Not genuine

 • Imitating something superior
 • "Counterfeit emotion"
 • "Counterfeit money"
 • "Counterfeit works of art"
 • "A counterfeit prince"
  synonym:
 • counterfeit
 • ,
 • imitative

1. Nav īsts

 • Atdarinot kaut ko pārāku
 • "Bezbailīgas emocijas"
 • "Bezmaksas nauda"
 • "Trikumdarbi mākslā"
 • "Viltots princis"
  sinonīms:
 • viltojums
 • ,
 • imitēšana