Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "counterattack" into Latvian language

Vārda "pretuzbrukums" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Counterattack

[Pretuzbrukums]
/kaʊntərətæk/

noun

1. An attack by a defending force against an attacking enemy force in order to regain lost ground or cut off enemy advance units etc.

  synonym:
 • counterattack
 • ,
 • countermove

1. Aizsardzības spēku uzbrukums uzbrūkošajiem ienaidnieka spēkiem, lai atgūtu zaudētās pozīcijas vai nogrieztu ienaidnieka priekšvienības utt.

  sinonīms:
 • pretuzbrukums
 • ,
 • pretdarbība

2. (chess) an attack that is intended to counter the opponent's advantage in another part of the board

  synonym:
 • counterattack
 • ,
 • counterplay

2. (šahs) uzbrukums, kura mērķis ir pretoties pretinieka priekšrocībām citā galda daļā

  sinonīms:
 • pretuzbrukums
 • ,
 • counterplay

verb

1. Make a counterattack

  synonym:
 • counterattack
 • ,
 • counterstrike

1. Veikt pretuzbrukumu

  sinonīms:
 • pretuzbrukums
 • ,
 • prettrieciens