Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "coolness" into Latvian language

Vārda "vēsums" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Coolness

[Vēsums]
/kulnəs/

noun

1. Calm and unruffled self-assurance

 • "He performed with all the coolness of a veteran"
  synonym:
 • coolness
 • ,
 • imperturbability
 • ,
 • imperturbableness

1. Mierīga un nesatricināma pašpārliecinātība

 • "Viņš uzstājās ar visu veterāna vēsumu"
  sinonīms:
 • vēsums
 • ,
 • netraucējamība
 • ,
 • netraucētība

2. The property of being moderately cold

 • "The chilliness of early morning"
  synonym:
 • chilliness
 • ,
 • coolness
 • ,
 • nip

2. Īpašība būt mēreni aukstam

 • "Agrā rīta vēsums"
  sinonīms:
 • vēsums
 • ,
 • nip

3. Fearless self-possession in the face of danger

  synonym:
 • coolness
 • ,
 • nervelessness

3. Bezbailīga pašpārvalde briesmu priekšā

  sinonīms:
 • vēsums
 • ,
 • nervelessness

4. A lack of affection or enthusiasm

 • "A distressing coldness of tone and manner"
  synonym:
 • coldness
 • ,
 • coolness
 • ,
 • frigidity
 • ,
 • frigidness
 • ,
 • iciness
 • ,
 • chilliness

4. Pieķeršanās vai entuziasma trūkums

 • "Satraucošs toņa un manieres aukstums"
  sinonīms:
 • aukstums
 • ,
 • vēsums
 • ,
 • frigiditāte
 • ,
 • ledus