Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "continually" into Latvian language

Vārda "nepārtraukti" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Continually

[Nepārtraukti]
/kəntɪnjuəli/

adverb

1. Seemingly without interruption

  • "Complained continually that there wasn't enough money"
    synonym:
  • continually

1. Šķietami bez pārtraukuma

  • "Pārtraukti izdevās, ka nepietiek naudas"
    sinonīms:
  • nepārtraukti

Examples of using

He became bad-tempered, continually criticized his wife's cooking and complained of a pain in his stomach.
Viņš kļuva slikti izturīgs, nepārtraukti kritizēja sievas gatavošanu un sūdzējās par sāpēm vēderā.
Mr Morikawa's continually complaining about something.
Morikawa kungs nepārtraukti sūdzas par kaut ko.