Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "consent" into Latvian language

Vārda "piekrišana" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Consent

[Piekrišana]
/kənsɛnt/

noun

1. Permission to do something

 • "He indicated his consent"
  synonym:
 • consent

1. Atļauja kaut ko darīt

 • "Viņš norādīja uz savu piekrišanu"
  sinonīms:
 • piekrišana

verb

1. Give an affirmative reply to

 • Respond favorably to
 • "I cannot accept your invitation"
 • "I go for this resolution"
  synonym:
 • accept
 • ,
 • consent
 • ,
 • go for

1. Sniegt apstiprinošu atbildi

 • Labvēlīgi reaģēt
 • "Es nevaru pieņemt jūsu ielūgumu"
 • "Es eju uz šo rezolūciju"
  sinonīms:
 • pieņemt
 • ,
 • piekrišana
 • ,
 • iet

Examples of using

The most essential for our people are unity, interethnic consent, and political stability.
Visbūtiskākais mūsu tautai ir vienotība, netieša piekrišana un politiskā stabilitāte.
Silence implies consent.
Klusums nozīmē piekrišanu.
Silence is a sign of consent.
Klusums ir piekrišanas pazīme.