Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "conjure" into Latvian language

Vārda "konjūra" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Conjure

[Konjūra]
/kɑnʤər/

verb

1. Summon into action or bring into existence, often as if by magic

 • "Raise the specter of unemployment"
 • "He conjured wild birds in the air"
 • "Call down the spirits from the mountain"
  synonym:
 • raise
 • ,
 • conjure
 • ,
 • conjure up
 • ,
 • invoke
 • ,
 • evoke
 • ,
 • stir
 • ,
 • call down
 • ,
 • arouse
 • ,
 • bring up
 • ,
 • put forward
 • ,
 • call forth

1. Uzaicināt darbībā vai ieviest eksistenci, bieži vien it kā ar maģiju

 • "Slāpēt bezdarba spektru"
 • "Viņš gaisā uzburis savvaļas putnus"
 • "Sauc garus no kalna"
  sinonīms:
 • paaugstināt
 • ,
 • konjutūra
 • ,
 • uzburt
 • ,
 • atsaukties
 • ,
 • izsauc
 • ,
 • maisa
 • ,
 • piezvanīt
 • ,
 • auss
 • ,
 • audzināt
 • ,
 • izvirzīts
 • ,
 • izsaukt

2. Ask for or request earnestly

 • "The prophet bid all people to become good persons"
  synonym:
 • bid
 • ,
 • beseech
 • ,
 • entreat
 • ,
 • adjure
 • ,
 • press
 • ,
 • conjure

2. Lūgt vai pieprasīt nopietni

 • "Pravietis visiem cilvēkiem lika kļūt par labām personām"
  sinonīms:
 • solījums
 • ,
 • besehs
 • ,
 • entreat
 • ,
 • adjutīgums
 • ,
 • prese
 • ,
 • konjutūra

3. Engage in plotting or enter into a conspiracy, swear together

 • "They conspired to overthrow the government"
  synonym:
 • conspire
 • ,
 • cabal
 • ,
 • complot
 • ,
 • conjure
 • ,
 • machinate

3. Iesaistīties sazvērestības plānošanā vai ievadīšanā, zvērēt kopā

 • "Viņi sazvērējās gāzt valdību"
  sinonīms:
 • konsērs
 • ,
 • kabīne
 • ,
 • pašapmierināt
 • ,
 • konjutūra
 • ,
 • mahināts