Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "conditional" into Latvian language

Vārda "nosacījums" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Conditional

[Nosacīts]
/kəndɪʃənəl/

adjective

1. Qualified by reservations

  synonym:
 • conditional

1. Kvalificēts ar atrunām

  sinonīms:
 • nosacīts

2. Imposing or depending on or containing a condition

 • "Conditional acceptance of the terms"
 • "Lent conditional support"
 • "The conditional sale will not be complete until the full purchase price is paid"
  synonym:
 • conditional

2. Nosacījuma uzlikšana vai atkarība no tā vai tā saturēšana

 • "Noteikumu nosacīta pieņemšana"
 • "Aizdots nosacīts atbalsts"
 • "Nosacītā pārdošana nebūs pabeigta, kamēr nebūs samaksāta pilna pirkuma cena"
  sinonīms:
 • nosacīts