Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "concurrence" into Latvian language

Vārda "konkurence" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Concurrence

[Piekrišana]
/kənkərəns/

noun

1. Agreement of results or opinions

  synonym:
 • concurrence
 • ,
 • concurrency

1. Rezultātu vai viedokļu vienošanās

  sinonīms:
 • samierināšanās
 • ,
 • vienlaicīga valūta

2. Acting together, as agents or circumstances or events

  synonym:
 • concurrence
 • ,
 • concurrency

2. Rīkojoties kopā kā aģenti vai apstākļi vai notikumi

  sinonīms:
 • samierināšanās
 • ,
 • vienlaicīga valūta

3. A state of cooperation

  synonym:
 • concurrence
 • ,
 • meeting of minds

3. Sadarbības stāvoklis

  sinonīms:
 • samierināšanās
 • ,
 • prāta tikšanās

4. The temporal property of two things happening at the same time

 • "The interval determining the coincidence gate is adjustable"
  synonym:
 • concurrence
 • ,
 • coincidence
 • ,
 • conjunction
 • ,
 • co-occurrence

4. Divu lietu pagaidu īpašums, kas notiek vienlaikus

 • "Intervāls, kas nosaka sakritības vārtus, ir regulējams"
  sinonīms:
 • samierināšanās
 • ,
 • sakritība
 • ,
 • savienojums
 • ,
 • līdzkonkursija