Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "comprehensive" into Latvian language

Vārda "visaptverošs" tulkošanas nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Comprehensive

[Visaptverošs]
/kɑmprihɛnsɪv/

noun

1. An intensive examination testing a student's proficiency in some special field of knowledge

 • "She took her comps in english literature"
  synonym:
 • comprehensive examination
 • ,
 • comprehensive
 • ,
 • comp

1. Intensīvs eksāmens, kurā pārbauda studenta prasmi kādā īpašā zināšanu jomā

 • "Viņa paņēma savus kompus angļu literatūrā"
  sinonīms:
 • visaptveroša pārbaude
 • ,
 • visaptveroša
 • ,
 • komp

adjective

1. Including all or everything

 • "Comprehensive coverage"
 • "A comprehensive history of the revolution"
 • "A comprehensive survey"
 • "A comprehensive education"
  synonym:
 • comprehensive

1. Ieskaitot visu vai visu

 • "Visaptverošs pārklājums"
 • "Visaptveroša revolūcijas vēsture"
 • "Visaptveroša aptauja"
 • "Visaptveroša izglītība"
  sinonīms:
 • visaptveroša

2. Broad in scope

 • "A comprehensive survey of world affairs"
  synonym:
 • comprehensive

2. Plašs darbības joma

 • "Visaptverošs pasaules lietu apskats"
  sinonīms:
 • visaptveroša

Examples of using

There is no such a thing as a comprehensive textbook.
Nav tādas lietas kā visaptveroša mācību grāmata.