Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "combined" into Latvian language

Vārda "kombinēts" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Combined

[Kombinēts]
/kəmbaɪnd/

adjective

1. Made or joined or united into one

    synonym:
  • combined

1. Izgatavots vai apvienots vai apvienots vienā

    sinonīms:
  • kombinēts

Examples of using

My writing desk, a place of dread: an incredible number of incredibly useful drawers - combined with incredibly little legspace.
Mans rakstāmgalds, baiļu vieta: neticami daudz neticami noderīgu atvilktņu - apvienojumā ar neticami mazu kāju telpu.
Nordic combined is one of the winter sport events, a competition where you compete on the combination of two Nordic style ski events - cross country skiing and ski jumping.
Ziemeļvalstu apvienojums ir viens no ziemas sporta pasākumiem, konkurss, kurā jūs sacenšaties par divu Ziemeļvalstu stila slēpošanas pasākumu - distanču slēpošanas un slēpošanas tramplīna - apvienojumu.
The United States spends more on the military than all other countries combined!
Amerikas Savienotās Valstis militārpersonām tērē vairāk nekā visas pārējās valstis kopā!