Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "collide" into Latvian language

Vārda "kolīds" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Collide

[Sadursme]
/kəlaɪd/

verb

1. Be incompatible

 • Be or come into conflict
 • "These colors clash"
  synonym:
 • clash
 • ,
 • jar
 • ,
 • collide

1. Nav saderīgs

 • Būt vai nonākt konfliktā
 • "Šīs krāsas saduras"
  sinonīms:
 • sadursme
 • ,
 • burka

2. Cause to collide

 • "The physicists collided the particles"
  synonym:
 • collide

2. Iemesls sadurt

 • "Fiziķi sadūrās ar daļiņām"
  sinonīms:
 • sadursme

3. Crash together with violent impact

 • "The cars collided"
 • "Two meteors clashed"
  synonym:
 • collide
 • ,
 • clash

3. Avārija kopā ar vardarbīgu ietekmi

 • "Balsis sadūrās"
 • "Divas meteorijas sadūrās"
  sinonīms:
 • sadursme

Examples of using

When a book and a head collide and a hollow sound is heard, must it always have come from the book?
Kad grāmata un galva saduras un tiek dzirdēta doba skaņa, vai tā vienmēr ir nākusi no grāmatas?