Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "colleague" into Latvian language

Vārda "kolēģis" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Colleague

[Kolēģis]
/kɑlig/

noun

1. An associate that one works with

  synonym:
 • colleague
 • ,
 • co-worker
 • ,
 • fellow worker
 • ,
 • workfellow

1. Līdzstrādnieks, ar kuru strādā

  sinonīms:
 • kolēģis
 • ,
 • kolēģis strādnieks
 • ,
 • darba biedrs

2. A person who is member of one's class or profession

 • "The surgeon consulted his colleagues"
 • "He sent e-mail to his fellow hackers"
  synonym:
 • colleague
 • ,
 • confrere
 • ,
 • fellow

2. Persona, kas ir savas klases vai profesijas pārstāvis

 • "Ķirurgs konsultējās ar saviem kolēģiem"
 • "Viņš nosūtīja e-pastu saviem kolēģiem hakeriem"
  sinonīms:
 • kolēģis
 • ,
 • confrere
 • ,
 • biedrs

Examples of using

This is Tom, my colleague.
Tas ir Toms, mans kolēģis.
The young Russian geologist hammered off a piece of the stone and minutely examined it. "Basalt!" - he cried rapturously, passing a fragment of the rock to his German colleague.
Jaunais krievu ģeologs nosita akmens gabalu un sīki to apskatīja. "Bazalts!" - viņš aizrautīgi raudāja, nododot klints fragmentu savam vācu kolēģim.
Tom is my colleague.
Toms ir mans kolēģis.