Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "coin" into Latvian language

Vārda "monēta" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Coin

[Monēta]
/kɔɪn/

noun

1. A flat metal piece (usually a disc) used as money

  synonym:
 • coin

1. Plakans metāla gabals (parasti disks), ko izmanto kā naudu

  sinonīms:
 • monēta

verb

1. Make up

 • "Coin phrases or words"
  synonym:
 • coin

1. Veido

 • "Monētu frāzes vai vārdi"
  sinonīms:
 • monēta

2. Form by stamping, punching, or printing

 • "Strike coins"
 • "Strike a medal"
  synonym:
 • mint
 • ,
 • coin
 • ,
 • strike

2. Veidojiet, apzīmogojot, caurumojot vai drukājot

 • "Streika monētas"
 • "Uzsit medaļu"
  sinonīms:
 • piparmētra
 • ,
 • monēta
 • ,
 • streiks

Examples of using

The coin is silver.
Monēta sudraba.
The coin is gold.
Monēta ir zelts.
This is a silver coin.
Šī ir sudraba monēta.