Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cloaked" into Latvian language

Vārda "apvilkts" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Cloaked

[Apģērbts]
/kloʊkt/

adjective

1. Having its true character concealed with the intent of misleading

 • "Hidden agenda"
 • "Masked threat"
  synonym:
 • cloaked
 • ,
 • disguised
 • ,
 • masked

1. Tā patiesā rakstura slēpšana ar nodomu maldināt

 • "Slēptā darba kārtība"
 • "Uzliesmoti draudi"
  sinonīms:
 • aizsērējis
 • ,
 • maskēts

2. Covered with or as if with clothes or a wrap or cloak

 • "Leaf-clothed trees"
 • "Fog-cloaked meadows"
 • "A beam draped with cobwebs"
 • "Cloud-wrapped peaks"
  synonym:
 • cloaked
 • ,
 • clothed
 • ,
 • draped
 • ,
 • mantled
 • ,
 • wrapped

2. Pārklāts ar vai it kā ar drēbēm vai iesaiņojumu vai apmetni

 • "Līkšķermenēti koki"
 • "Piespiestu pļavas"
 • "Taiss, kas iztukšots ar bruģvebiem"
 • "Klouda iesaiņotās virsotnes"
  sinonīms:
 • aizsērējis
 • ,
 • apģērbts
 • ,
 • iztukšots
 • ,
 • mantiņa
 • ,
 • iesaiņots