Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "climber" into Latvian language

Vārda "klimbers" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Climber

[Kāpurs]
/klaɪmər/

noun

1. A vine or climbing plant that readily grows up a support or over other plants

  synonym:
 • climber

1. Vīnogulāju vai kāpšanas augs, kas viegli aug atbalsta vai pār citiem augiem

  sinonīms:
 • alpīnists

2. Someone seeking social prominence by obsequious behavior

  synonym:
 • social climber
 • ,
 • climber

2. Kāds, kurš meklē sociālo pamanāmību, paklausīga izturēšanās

  sinonīms:
 • sociālais alpīnists
 • ,
 • alpīnists

3. Someone who ascends on foot

 • "A solitary mounter of the staircase"
  synonym:
 • mounter
 • ,
 • climber

3. Kāds, kurš paceļas kājām

 • "Vientuļa kāpņu matorts"
  sinonīms:
 • bezbail
 • ,
 • alpīnists

4. Someone who climbs as a sport

 • Especially someone who climbs mountains
 • "The lead climber looked strong still but his partner often slumped in his ropes"
  synonym:
 • climber

4. Kāds, kurš kāpj kā sports

 • Īpaši kāds, kurš kāpj kalnos
 • "Galvenais alpīnists joprojām izskatījās spēcīgs, bet viņa partneris bieži ieslīdēja savās virvēs"
  sinonīms:
 • alpīnists

5. An iron spike attached to the shoe to prevent slipping on ice when walking or climbing

  synonym:
 • crampon
 • ,
 • crampoon
 • ,
 • climbing iron
 • ,
 • climber

5. Dzelzs smaile, kas piestiprināta pie kurpēm, lai neļautu slīdēt uz ledus, ejot vai kāpjot

  sinonīms:
 • krampji
 • ,
 • kampons
 • ,
 • kāpj gludeklis
 • ,
 • alpīnists

Examples of using

The climber stayed alert while climbing the precipice.
Kāpjot nokrišņos, alpīnists palika modrs.