Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "clever" into Latvian language

Vārda "gudrs" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Clever

[Gudrs]
/klɛvər/

adjective

1. Showing self-interest and shrewdness in dealing with others

 • "A cagey lawyer"
 • "Too clever to be sound"
  synonym:
 • cagey
 • ,
 • cagy
 • ,
 • canny
 • ,
 • clever

1. Pašlabuma un gudrības izrādīšana saskarsmē ar citiem

 • "Sprosts advokāts"
 • "Pārāk gudrs, lai būtu vesels"
  sinonīms:
 • cagy
 • ,
 • canny
 • ,
 • gudrs

2. Mentally quick and resourceful

 • "An apt pupil"
 • "You are a clever man...you reason well and your wit is bold"-bram stoker
  synonym:
 • apt
 • ,
 • clever

2. Garīgi ātri un atjautīgi

 • "Atbilstošs skolēns"
 • "Tu esi gudrs cilvēks...tu labi saproti, un tava asprātība ir drosmīga." - brems stokers
  sinonīms:
 • apt
 • ,
 • gudrs

3. Showing inventiveness and skill

 • "A clever gadget"
 • "The cunning maneuvers leading to his success"
 • "An ingenious solution to the problem"
  synonym:
 • clever
 • ,
 • cunning
 • ,
 • ingenious

3. Izgudrojuma un prasmju parādīšana

 • "Gudrs sīkrīks"
 • "Viltīgie manevri, kas ved uz viņa panākumiem"
 • "Atjautīgs problēmas risinājums"
  sinonīms:
 • gudrs
 • ,
 • viltīgs
 • ,
 • ģeniāls

Examples of using

He's clever and resourceful.
Viņš ir gudrs un atjautīgs.
A clever husband reads his wife's thoughts, but doesn't try to understand them.
Gudrs vīrs lasa sievas domas, bet nemēģina tās saprast.
A clever man is always quick in the uptake.
Gudrs cilvēks vienmēr ātri uzņem.