Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "clement" into Latvian language

Vārda "elements" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Clement

[Klements]
/klɛmənt/

adjective

1. (of weather or climate) physically mild

 • "Clement weather"
  synonym:
 • clement

1. ( laika apstākļi vai klimats ) fiziski maigs

 • "Plānu laika apstākļi"
  sinonīms:
 • šķelšana

2. (used of persons or behavior) inclined to show mercy

 • "A more clement judge reduced the sentence"
  synonym:
 • clement

2. ( cilvēku vai izturēšanās ) sliecās izrādīt žēlsirdību

 • "Vairāk šķēluma tiesnesis samazināja teikumu"
  sinonīms:
 • šķelšana

Examples of using

Though autumn gales are less clement than summer zephyrs, they are more exciting.
Lai arī rudens granulas ir mazāk šķeltas nekā vasaras zefīri, tās ir aizraujošākas.