Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "chief" into Latvian language

Vārda "priekšnieks" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Chief

[Galvenais]
/ʧif/

noun

1. A person who is in charge

 • "The head of the whole operation"
  synonym:
 • head
 • ,
 • chief
 • ,
 • top dog

1. Persona, kura ir atbildīga

 • "Visas operācijas vadītājs"
  sinonīms:
 • galva
 • ,
 • priekšnieks
 • ,
 • tops suns

2. A person who exercises control over workers

 • "If you want to leave early you have to ask the foreman"
  synonym:
 • foreman
 • ,
 • chief
 • ,
 • gaffer
 • ,
 • honcho
 • ,
 • boss

2. Persona, kas īsteno kontroli pār darbiniekiem

 • "Ja vēlaties doties prom agri, jums jājautā meistaram"
  sinonīms:
 • meistars
 • ,
 • priekšnieks
 • ,
 • gafers
 • ,
 • honcho
 • ,
 • boss

3. The head of a tribe or clan

  synonym:
 • headman
 • ,
 • tribal chief
 • ,
 • chieftain
 • ,
 • chief

3. Cilts vai klana galva

  sinonīms:
 • priekšnieks
 • ,
 • cilts priekšnieks

adjective

1. Most important element

 • "The chief aim of living"
 • "The main doors were of solid glass"
 • "The principal rivers of america"
 • "The principal example"
 • "Policemen were primary targets"
 • "The master bedroom"
 • "A master switch"
  synonym:
 • chief(a)
 • ,
 • main(a)
 • ,
 • primary(a)
 • ,
 • principal(a)
 • ,
 • master(a)

1. Vissvarīgākais elements

 • "Dzīves galvenais mērķis"
 • "Galvenās durvis bija no cieta stikla"
 • "Amerikas galvenās upes"
 • "Galvenais piemērs"
 • "Policisti bija galvenie mērķi"
 • "Galvenā guļamistaba"
 • "Galvenais slēdzis"
  sinonīms:
 • priekšnieks(a)
 • ,
 • galvenā(a)
 • ,
 • primārais(a)
 • ,
 • principāls(a)
 • ,
 • meistars(a)

Examples of using

Life experience is the chief body of knowledge.
Dzīves pieredze ir galvenais zināšanu kopums.
Critique of Pure Reason is German philosopher Immanuel Kant's chief literary work.
Tīrā saprāta kritika ir vācu filozofa Imanuela Kanta galvenais literārais darbs.
The section chief accepted the offer.
Nodaļas priekšnieks piedāvājumu pieņēma.