Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "chess" into Latvian language

Vārda "šahs" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Chess

[Šahs]
/ʧɛs/

noun

1. Weedy annual native to europe but widely distributed as a weed especially in wheat

  synonym:
 • chess
 • ,
 • cheat
 • ,
 • Bromus secalinus

1. Nezāles, kas ir dzimtas eiropā, bet plaši izplatītas kā nezāles, īpaši kviešos

  sinonīms:
 • šahs
 • ,
 • krāpties
 • ,
 • Bromusa secalinuss

2. A board game for two players who move their 16 pieces according to specific rules

 • The object is to checkmate the opponent's king
  synonym:
 • chess
 • ,
 • chess game

2. Valdes spēle diviem spēlētājiem, kuri pārvieto savus 16 gabalus saskaņā ar īpašiem noteikumiem

 • Objekts ir pārbaudīt pretinieka karali
  sinonīms:
 • šahs
 • ,
 • šaha spēle

Examples of using

He beat me in chess.
Viņš mani sita šahā.
The two of us aren't that good at chess. We're just playing because we felt like it.
Mēs abi neesam tik labi šahā. Mēs spēlējam tikai tāpēc, ka jutāmies tā.
Tom doesn't like chess.
Tomam nepatīk šahs.