Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "chemical" into Latvian language

Vārda "ķīmija" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Chemical

[Ķīmiskā]
/kɛməkəl/

noun

1. Material produced by or used in a reaction involving changes in atoms or molecules

  synonym:
 • chemical
 • ,
 • chemical substance

1. Materiāls, ko ražo vai izmanto reakcijā, kas ietver izmaiņas atomos vai molekulās

  sinonīms:
 • ķīmiskais
 • ,
 • ķīmiskā viela

adjective

1. Relating to or used in chemistry

 • "Chemical engineer"
 • "Chemical balance"
  synonym:
 • chemical
 • ,
 • chemic

1. Kas attiecas uz ķīmiju vai tiek izmantota ķīmijā

 • "Ķīmijas inženieris"
 • "Ķīmiskais līdzsvars"
  sinonīms:
 • ķīmiskais
 • ,
 • ķīmisks

2. Of or made from or using substances produced by or used in reactions involving atomic or molecular changes

 • "Chemical fertilizer"
  synonym:
 • chemical

2. No vielām, kas ražotas vai izmantotas reakcijās, kas saistītas ar atomu vai molekulārām izmaiņām, vai izgatavotas no tām vai izmantojot tās

 • "Ķīmiskais mēslojums"
  sinonīms:
 • ķīmiskais

Examples of using

Sulphur is a chemical element with the symbol S.
Sērs ir ķīmisks elements ar simbolu S.
They carried out a new chemical experiment.
Viņi veica jaunu ķīmisko eksperimentu.
The laboratory is experimenting with a new chemical.
Laboratorija eksperimentē ar jaunu ķīmisku vielu.