Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "chase" into Latvian language

Vārda "dzenāties" nozīmes & definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Chase

[Chase]
/ʧes/

noun

1. The act of pursuing in an effort to overtake or capture

 • "The culprit started to run and the cop took off in pursuit"
  synonym:
 • pursuit
 • ,
 • chase
 • ,
 • pursual
 • ,
 • following

1. Vajāšana, cenšoties apsteigt vai sagūstīt

 • "Vainīgais sāka skriet, un policists pacēlās vajāšanā"
  sinonīms:
 • vajāšana
 • ,
 • chase
 • ,
 • pursual
 • ,
 • sekojošs

2. United states politician and jurist who served as chief justice of the united states supreme court (1808-1873)

  synonym:
 • Chase
 • ,
 • Salmon P. Chase
 • ,
 • Salmon Portland Chase

2. Amerikas savienoto valstu politiķis un jurists, kurš bija asv augstākās tiesas priekšsēdētājs (1808-1873)

  sinonīms:
 • Chase
 • ,
 • Lasis P. Chase
 • ,
 • Salmon Portland Chase

3. A rectangular metal frame used in letterpress printing to hold together the pages or columns of composed type that are printed at one time

  synonym:
 • chase

3. Taisnstūrveida metāla rāmis, ko izmanto augstspiedes drukāšanā, lai saturētu kopā sastādīta tipa lapas vai kolonnas, kas tiek drukātas vienlaikus

  sinonīms:
 • chase

verb

1. Go after with the intent to catch

 • "The policeman chased the mugger down the alley"
 • "The dog chased the rabbit"
  synonym:
 • chase
 • ,
 • chase after
 • ,
 • trail
 • ,
 • tail
 • ,
 • tag
 • ,
 • give chase
 • ,
 • dog
 • ,
 • go after
 • ,
 • track

1. Ejiet pakaļ ar nolūku noķert

 • "Policists dzenāja laupītāju pa aleju"
 • "Suns vajāja trusi"
  sinonīms:
 • chase
 • ,
 • chase pēc
 • ,
 • taka
 • ,
 • aste
 • ,
 • tag
 • ,
 • dzenāt
 • ,
 • suns
 • ,
 • ej pēc
 • ,
 • trase

2. Pursue someone sexually or romantically

  synonym:
 • chase
 • ,
 • chase after

2. Vajāt kādu seksuāli vai romantiski

  sinonīms:
 • chase
 • ,
 • chase pēc

3. Cut a groove into

 • "Chase silver"
  synonym:
 • chase

3. Iegrieziet rievu

 • "Dzenies sudrabu"
  sinonīms:
 • chase

4. Cut a furrow into a columns

  synonym:
 • furrow
 • ,
 • chamfer
 • ,
 • chase

4. Sagrieziet vagu kolonnās

  sinonīms:
 • vaga
 • ,
 • chamfer
 • ,
 • chase

Examples of using

Those who chase two rabbits at once will catch neither.
Tie, kas dzenā uzreiz divus trušus, nenoķers nevienu.
Those who chase two rabbits at once will catch neither.
Tie, kas dzenā uzreiz divus trušus, nenoķers nevienu.
Don't chase after fame.
Nedzenies pēc slavas.