Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ceremony" into Latvian language

Vārda "ceremonija" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Ceremony

[Ceremonija]
/sɛrəmoʊni/

noun

1. A formal event performed on a special occasion

 • "A ceremony commemorating pearl harbor"
  synonym:
 • ceremony
 • ,
 • ceremonial
 • ,
 • ceremonial occasion
 • ,
 • observance

1. Īpašs notikums tiek rīkots svinīgs pasākums

 • "Pērlhārboras piemiņas ceremonija"
  sinonīms:
 • ceremonija
 • ,
 • svinīgā
 • ,
 • svinīgs notikums
 • ,
 • ievērošana

2. Any activity that is performed in an especially solemn elaborate or formal way

 • "The ceremony of smelling the cork and tasting the wine"
 • "He makes a ceremony of addressing his golf ball"
 • "He disposed of it without ceremony"
  synonym:
 • ceremony

2. Jebkura darbība, kas tiek veikta īpaši svinīgi izvērstā vai formālā veidā

 • "Korķa smaržas un vīna degustācijas ceremonija"
 • "Viņš veic ceremoniju, uzrunājot savu golfa bumbu"
 • "Viņš to iznīcināja bez ceremonijas"
  sinonīms:
 • ceremonija

3. The proper or conventional behavior on some solemn occasion

 • "An inaugural ceremony"
  synonym:
 • ceremony

3. Pareiza vai ierasta uzvedība kādā svinīgā gadījumā

 • "Inaugurācijas ceremonija"
  sinonīms:
 • ceremonija

Examples of using

We agreed it would be a small ceremony.
Mēs vienojāmies, ka tā būs neliela ceremonija.
Less than a week after the matriculation ceremony, Tom already had a hundred friends.
Mazāk nekā nedēļu pēc imatrikulācijas ceremonijas Tomam jau bija simts draugu.
They filmed the entire ceremony.
Viņi filmēja visu ceremoniju.