Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "centering" into Latvian language

Vārda "centrēšanās" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Centering

[Centrēšana]
/sɛntərɪŋ/

noun

1. The concentration of attention or energy on something

 • "The focus of activity shifted to molecular biology"
 • "He had no direction in his life"
  synonym:
 • focus
 • ,
 • focusing
 • ,
 • focussing
 • ,
 • focal point
 • ,
 • direction
 • ,
 • centering

1. Uzmanības vai enerģijas koncentrēšana uz kaut ko

 • "Darbības fokuss pārcēlās uz molekulāro bioloģiju"
 • "Viņam dzīvē nebija virziena"
  sinonīms:
 • koncentrēt
 • ,
 • koncentrējoties
 • ,
 • fokusa punkts
 • ,
 • virziens
 • ,
 • centība

2. (american football) putting the ball in play by passing it (between the legs) to a back

 • "The quarterback fumbled the snap"
  synonym:
 • centering
 • ,
 • snap

2. ( amerikas futbols ) bumbas spēlēšana, nododot to ( starp kājām ) uz aizmuguri

 • "Fināls sabruka snap"
  sinonīms:
 • centība
 • ,
 • moments