Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cellular" into Latvian language

Vārda "celulārais" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Cellular

[Šūnu]
/sɛljələr/

adjective

1. Relating to cells

 • "Cellular walls"
 • "Cellular physiology"
  synonym:
 • cellular

1. Attiecas uz šūnām

 • "Šūnu sienas"
 • "Šūnu fizioloģija"
  sinonīms:
 • šūna

2. Characterized by or divided into or containing cells or compartments (the smallest organizational or structural unit of an organism or organization)

 • "The cellular construction of a beehive"
 • "Any effective opposition to a totalitarian regime must be secretive and cellular"
  synonym:
 • cellular

2. Kam raksturīgas vai sadalītas šūnās vai nodalījumos vai satur tās, ( organisma vai organizācijas ) mazākā organizatoriskā vai strukturālā vienība

 • "Bitehive šūnu konstrukcija"
 • "Jebkurai efektīvai opozīcijai pret totalitāru režīmu jābūt slepenai un šūnai"
  sinonīms:
 • šūna