Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "catalyst" into Latvian language

Vārda "katalizators" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Catalyst

[Katalizators]
/kætələst/

noun

1. (chemistry) a substance that initiates or accelerates a chemical reaction without itself being affected

  synonym:
 • catalyst
 • ,
 • accelerator

1. ( ķīmija ) viela, kas sāk vai paātrina ķīmisku reakciju, pats par sevi neietekmējot

  sinonīms:
 • katalizators
 • ,
 • paātrinātājs

2. Something that causes an important event to happen

 • "The invasion acted as a catalyst to unite the country"
  synonym:
 • catalyst

2. Kaut kas, kas liek notikt svarīgam notikumam

 • "Iebrukums darbojās kā katalizators, lai apvienotu valsti"
  sinonīms:
 • katalizators