Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "captive" into Latvian language

Vārda "kaptīvs" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Captive

[Nebrīvē]
/kæptɪv/

noun

1. A person who is confined

 • Especially a prisoner of war
  synonym:
 • prisoner
 • ,
 • captive

1. Persona, kas ir ierobežota

 • Īpaši kara gūsteknis
  sinonīms:
 • ieslodzītais
 • ,
 • nebrīvē

2. An animal that is confined

  synonym:
 • captive

2. Dzīvnieks, kas norobežots

  sinonīms:
 • nebrīvē

3. A person held in the grip of a strong emotion or passion

  synonym:
 • captive

3. Persona, kas tiek turēta spēcīgu emociju vai aizraušanās rokās

  sinonīms:
 • nebrīvē

adjective

1. Being in captivity

  synonym:
 • captive
 • ,
 • confined
 • ,
 • imprisoned
 • ,
 • jailed

1. Atrasties nebrīvē

  sinonīms:
 • nebrīvē
 • ,
 • ierobežots
 • ,
 • ieslodzīts

2. Giving or marked by complete attention to

 • "That engrossed look or rapt delight"
 • "Then wrapped in dreams"
 • "So intent on this fantastic...narrative that she hardly stirred"- walter de la mare
 • "Rapt with wonder"
 • "Wrapped in thought"
  synonym:
 • captive
 • ,
 • absorbed
 • ,
 • engrossed
 • ,
 • enwrapped
 • ,
 • intent
 • ,
 • wrapped

2. Pievēršot vai atzīmējot ar pilnīgu uzmanību

 • "Kas izraisīja izskatu vai raptu prieku"
 • "Tad iesaiņots sapņos"
 • "Tāds nodoms šim fantastiskajam ... stāstījumam, ka viņa diez vai maisa" - valters de la mare
 • "Trapt ar brīnumu"
 • "Apgrūda domās"
  sinonīms:
 • nebrīvē
 • ,
 • absorbēts
 • ,
 • aizrāvās
 • ,
 • apvilkts
 • ,
 • nodoms
 • ,
 • iesaiņots

Examples of using

He fell captive to her charms.
Viņš nokrita nebrīvē uz viņas šarmu.
He fell captive to her charms.
Viņš nokrita nebrīvē uz viņas šarmu.