Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "capitulation" into Latvian language

Vārda "kapitulācija" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Capitulation

[Kapitulācija]
/kəpɪʧəleʃən/

noun

1. A document containing the terms of surrender

  synonym:
 • capitulation

1. Dokuments, kurā ietverti nodošanas noteikumi

  sinonīms:
 • kapitulācija

2. A summary that enumerates the main parts of a topic

  synonym:
 • capitulation

2. Kopsavilkums, kurā uzskaitītas tēmas galvenās daļas

  sinonīms:
 • kapitulācija

3. The act of surrendering (usually under agreed conditions)

 • "They were protected until the capitulation of the fort"
  synonym:
 • capitulation
 • ,
 • fall
 • ,
 • surrender

3. Padošanās akts (parasti saskaņā ar saskaņotiem nosacījumiem)

 • "Viņi tika aizsargāti līdz forta kapitulācijai"
  sinonīms:
 • kapitulācija
 • ,
 • kritums
 • ,
 • padoties