Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "capitalization" into Latvian language

Vārda "kapitalizācija" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Capitalization

[Kapitalizācija]
/kæpɪtəlɪzeʃən/

noun

1. Writing in capital letters

  synonym:
 • capitalization
 • ,
 • capitalisation

1. Rakstīšana ar lielajiem burtiem

  sinonīms:
 • kapitalizācija

2. An estimation of the value of a business

  synonym:
 • capitalization
 • ,
 • capitalisation

2. Biznesa vērtības novērtējums

  sinonīms:
 • kapitalizācija

3. The act of capitalizing on an opportunity

  synonym:
 • capitalization
 • ,
 • capitalisation

3. Akts, ar kuru tiek piešķirta iespēja

  sinonīms:
 • kapitalizācija

4. The sale of capital stock

  synonym:
 • capitalization
 • ,
 • capitalisation

4. Kapitāla krājumu pārdošana

  sinonīms:
 • kapitalizācija

Examples of using

I am the Flying Spaghetti Monster. Thou shalt have no other monsters before Me. (Afterwards is OK; just use protection.) The only Monster who deserves capitalization is Me! Other monsters are false monsters, undeserving of capitalization.
Es esmu lidojošais spageti briesmonis. Jums pirms manis nebūs citu monstru. ( Pēc tam viss ir kārtībā; vienkārši izmantojiet aizsardzību. ) Vienīgais briesmonis, kurš ir pelnījis kapitalizāciju, ir es! Citi monstri ir viltus monstri, nepelnot kapitalizāciju.