Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bust" into Latvian language

Vārda "krūtis" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Bust

[Krūtis]
/bəst/

noun

1. A complete failure

 • "The play was a dismal flop"
  synonym:
 • flop
 • ,
 • bust
 • ,
 • fizzle

1. Pilnīga neveiksme

 • "Luga bija bēdīgs kritiens"
  sinonīms:
 • flops
 • ,
 • krūšutēls
 • ,
 • putošana

2. The chest of a woman

  synonym:
 • female chest
 • ,
 • bust

2. Sievietes krūtis

  sinonīms:
 • sieviešu krūtis
 • ,
 • krūšutēls

3. A sculpture of the head and shoulders of a person

  synonym:
 • bust

3. Cilvēka galvas un plecu skulptūra

  sinonīms:
 • krūšutēls

4. An occasion for excessive eating or drinking

 • "They went on a bust that lasted three days"
  synonym:
 • bust
 • ,
 • tear
 • ,
 • binge
 • ,
 • bout

4. Iemesls pārmērīgai ēšanai vai dzeršanai

 • "Viņi devās uz krūšutēlu, kas ilga trīs dienas"
  sinonīms:
 • krūšutēls
 • ,
 • asarot
 • ,
 • iedzert
 • ,
 • cīņa

verb

1. Ruin completely

 • "He busted my radio!"
  synonym:
 • break
 • ,
 • bust

1. Sabojāt pilnībā

 • "Viņš salauza manu radio!"
  sinonīms:
 • pārtraukums
 • ,
 • krūšutēls

2. Search without warning, make a sudden surprise attack on

 • "The police raided the crack house"
  synonym:
 • raid
 • ,
 • bust

2. Meklēt bez brīdinājuma, veikt pēkšņu pārsteiguma uzbrukumu uz

 • "Policija iebruka plaisu mājā"
  sinonīms:
 • reids
 • ,
 • krūšutēls

3. Separate or cause to separate abruptly

 • "The rope snapped"
 • "Tear the paper"
  synonym:
 • tear
 • ,
 • rupture
 • ,
 • snap
 • ,
 • bust

3. Atdaliet vai izraisiet pēkšņu atdalīšanu

 • "Virve pārtrūka"
 • "Plēsiet papīru"
  sinonīms:
 • asarot
 • ,
 • pārrāvums
 • ,
 • snap
 • ,
 • krūšutēls

4. Go to pieces

 • "The lawn mower finally broke"
 • "The gears wore out"
 • "The old chair finally fell apart completely"
  synonym:
 • break
 • ,
 • wear
 • ,
 • wear out
 • ,
 • bust
 • ,
 • fall apart

4. Iet gabalos

 • "Beidzot zāles pļāvējs salūza"
 • "Ārsti nolietojās"
 • "Vecais krēsls beidzot pilnībā sabruka"
  sinonīms:
 • pārtraukums
 • ,
 • valkāt
 • ,
 • nolietoties
 • ,
 • krūšutēls
 • ,
 • sabrukt

5. Break open or apart suddenly and forcefully

 • "The dam burst"
  synonym:
 • burst
 • ,
 • bust

5. Pēkšņi un spēcīgi saplīst vai atdalīties

 • "Dambis plīsa"
  sinonīms:
 • pārsprāgt
 • ,
 • krūšutēls

adjective

1. Lacking funds

 • "`skint' is a british slang term"
  synonym:
 • broke
 • ,
 • bust
 • ,
 • skint
 • ,
 • stone-broke
 • ,
 • stony-broke

1. Trūkst līdzekļu

 • "`skint' ir britu slenga termins"
  sinonīms:
 • lauza
 • ,
 • krūšutēls
 • ,
 • skints
 • ,
 • akmens-broke
 • ,
 • akmeņains-broke