Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bury" into Latvian language

Vārda "apbedījums" nozīmes & definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Bury

[Apglabāt]
/bɛri/

verb

1. Cover from sight

 • "Afghani women buried under their burkas"
  synonym:
 • bury

1. Vāks no redzesloka

 • "Afganistānas sievietes apglabātas zem savām burkām"
  sinonīms:
 • apglabāt

2. Place in a grave or tomb

 • "Stalin was buried behind the kremlin wall on red square"
 • "The pharaohs were entombed in the pyramids"
 • "My grandfather was laid to rest last sunday"
  synonym:
 • bury
 • ,
 • entomb
 • ,
 • inhume
 • ,
 • inter
 • ,
 • lay to rest

2. Vieta kapā vai kapā

 • "Staļins tika apglabāts aiz kremļa sienas sarkanajā laukumā"
 • "Faraoni tika apglabāti piramīdās"
 • "Pagājušajā svētdienā mans vectēvs tika guldīts"
  sinonīms:
 • apglabāt
 • ,
 • apbedīšana
 • ,
 • ieelpot
 • ,
 • inter
 • ,
 • guli atpūsties

3. Place in the earth and cover with soil

 • "They buried the stolen goods"
  synonym:
 • bury

3. Novietojiet zemē un pārklājiet ar augsni

 • "Viņi apglabāja nozagtās preces"
  sinonīms:
 • apglabāt

4. Enclose or envelop completely, as if by swallowing

 • "The huge waves swallowed the small boat and it sank shortly thereafter"
  synonym:
 • immerse
 • ,
 • swallow
 • ,
 • swallow up
 • ,
 • bury
 • ,
 • eat up

4. Pilnībā norobežojiet vai aploksni, it kā norijot

 • "Milzīgie viļņi aprija mazo laivu, un tā neilgi pēc tam nogrima"
  sinonīms:
 • iegremdēt
 • ,
 • norīt
 • ,
 • apglabāt
 • ,
 • ēst

5. Embed deeply

 • "She sank her fingers into the soft sand"
 • "He buried his head in her lap"
  synonym:
 • bury
 • ,
 • sink

5. Dziļi iegult

 • "Viņa iegremdēja pirkstus mīkstajās smiltīs"
 • "Viņš apraka galvu viņas klēpī"
  sinonīms:
 • apglabāt
 • ,
 • izlietne

6. Dismiss from the mind

 • Stop remembering
 • "I tried to bury these unpleasant memories"
  synonym:
 • forget
 • ,
 • bury

6. Atlaist no prāta

 • Beidz atcerēties
 • "Es mēģināju apglabāt šīs nepatīkamās atmiņas"
  sinonīms:
 • aizmirstiet
 • ,
 • apglabāt

Examples of using

Where did you bury them?
Kur jūs viņus apglabājāt?
Their job is to bury dead animals.
Viņu uzdevums ir apglabāt beigtus dzīvniekus.
Muslims bury their dead in graves.
Musulmaņi apglabā savus mirušos kapos.