Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bunker" into Latvian language

Vārda "bunkurs" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Bunker

[Bunkurs]
/bəŋkər/

noun

1. A hazard on a golf course

  synonym:
 • bunker
 • ,
 • sand trap
 • ,
 • trap

1. Apdraudējums golfa laukumā

  sinonīms:
 • bunkurs
 • ,
 • smilšu slazds
 • ,
 • slazds

2. A large container for storing fuel

 • "The ship's bunkers were full of coal"
  synonym:
 • bunker

2. Liels konteiners degvielas uzglabāšanai

 • "Kuģa bunkuri bija pilni ar oglēm"
  sinonīms:
 • bunkurs

3. A fortification of earth

 • Mostly or entirely below ground
  synonym:
 • bunker
 • ,
 • dugout

3. Zemes nocietinājums

 • Pārsvarā vai pilnībā zem zemes
  sinonīms:
 • bunkurs
 • ,
 • zemnīca

verb

1. Hit a golf ball into a bunker

  synonym:
 • bunker

1. Iesitiet golfa bumbiņu bunkurā

  sinonīms:
 • bunkurs

2. Fill (a ship's bunker) with coal or oil

  synonym:
 • bunker

2. Piepildiet (kuģa bunkuru) ar oglēm vai eļļu

  sinonīms:
 • bunkurs

3. Transfer cargo from a ship to a warehouse

  synonym:
 • bunker

3. Kravas pārvietošana no kuģa uz noliktavu

  sinonīms:
 • bunkurs