Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bulimia" into Latvian language

Vārda "bulimia" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Bulimia

[Bulīmija]
/bjulɪmiə/

noun

1. A disorder of eating seen among young women who go on eating binges and then feel guilt and depression and self-condemnation

  synonym:
 • bulimia
 • ,
 • binge-eating syndrome

1. Ēšanas traucējumi, kas novēroti jaunām sievietēm, kuras turpina ēst dzērienus un pēc tam izjūt vainas apziņu, depresiju un sevis nosodījumu

  sinonīms:
 • bulīmija
 • ,
 • pārēšanās sindroms

2. Pathologically insatiable hunger (especially when caused by brain lesions)

  synonym:
 • bulimia

2. Patoloģiski negausīgs izsalkums (īpaši, ja to izraisa smadzeņu bojājumi)

  sinonīms:
 • bulīmija