Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "breakup" into Latvian language

Vārda "sadalīšanās" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Breakup

[Šķiršanās]
/brekəp/

noun

1. The termination or disintegration of a relationship (between persons or nations)

  synonym:
 • dissolution
 • ,
 • breakup

1. Attiecību izbeigšana vai sadalīšana ( starp personām vai valstīm )

  sinonīms:
 • likvidācija
 • ,
 • sadalīšana

2. Coming apart

  synonym:
 • separation
 • ,
 • breakup
 • ,
 • detachment

2. Saplūstot

  sinonīms:
 • atdalīšana
 • ,
 • sadalīšana

Examples of using

Tom couldn't think of Mary without remembering how painful their breakup had been.
Toms nevarēja iedomāties Mariju, neatceroties, cik sāpīgs bija viņu sabrukums.