Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "blinking" into Latvian language

Vārda "mirkšķināšana" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Blinking

[Mirgošana]
/blɪŋkɪŋ/

noun

1. A reflex that closes and opens the eyes rapidly

  synonym:
 • blink
 • ,
 • eye blink
 • ,
 • blinking
 • ,
 • wink
 • ,
 • winking
 • ,
 • nictitation
 • ,
 • nictation

1. Reflekss, kas aizver un ātri atver acis

  sinonīms:
 • mirkšķināt
 • ,
 • acu mirkšķināšana
 • ,
 • mirgo
 • ,
 • piemiedz aci
 • ,
 • mirkšķinot
 • ,
 • niktīcija
 • ,
 • niktācija

adjective

1. Closing the eyes intermittently and rapidly

 • "He stood blinking in the bright sunlight"
  synonym:
 • blinking
 • ,
 • winking

1. Acu aizvēršana ar pārtraukumiem un ātri

 • "Viņš stāvēja mirgodams spožajā saules gaismā"
  sinonīms:
 • mirgo
 • ,
 • mirkšķinot

2. Informal intensifiers

 • "What a bally (or blinking) nuisance"
 • "A bloody fool"
 • "A crashing bore"
 • "You flaming idiot"
  synonym:
 • bally(a)
 • ,
 • blinking(a)
 • ,
 • bloody(a)
 • ,
 • blooming(a)
 • ,
 • crashing(a)
 • ,
 • flaming(a)
 • ,
 • fucking(a)

2. Neformālie pastiprinātāji

 • "Kāds kaitīgs (vai mirgojošs) traucēklis"
 • "Asiņains muļķis"
 • "Triecošs urbums"
 • "Tu liesmojošais idiots"
  sinonīms:
 • bally(a)
 • ,
 • mirgošana(a)
 • ,
 • asiņains(a)
 • ,
 • ziedēšana(a)
 • ,
 • avarē(a)
 • ,
 • liesmojošs(a)
 • ,
 • jāšanās(a)

Examples of using

Little lights were blinking on and off in the distance.
Tālumā mirgoja un izslēdzās mazas gaismas.