Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "between" into Latvian language

Vārda "starp" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Between

[Starp]
/bɪtwin/

adverb

1. In the interval

 • "Dancing all the dances with little rest between"
  synonym:
 • between
 • ,
 • betwixt

1. Intervālā

 • "Visu deju dejošana ar nelielu atpūtu starp"
  sinonīms:
 • starp
 • ,
 • betwixt

2. In between

 • "Two houses with a tree between"
  synonym:
 • between
 • ,
 • 'tween

2. Starp

 • "Divas mājas ar koku starp"
  sinonīms:
 • starp
 • ,
 • 'starp

Examples of using

That disagreement resulted in a complete break between them.
Šīs domstarpības izraisīja pilnīgu pārtraukumu starp tām.
Sometimes you have to choose between looking good and being comfortable.
Dažreiz jums jāizvēlas starp izskatu un ērtu.
I don't see any relation between the two problems.
Es neredzu nekādas attiecības starp abām problēmām.