Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "berth" into Latvian language

Vārda "berth" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Berth

[Piestātne]
/bərθ/

noun

1. A job in an organization

 • "He occupied a post in the treasury"
  synonym:
 • position
 • ,
 • post
 • ,
 • berth
 • ,
 • office
 • ,
 • spot
 • ,
 • billet
 • ,
 • place
 • ,
 • situation

1. Darbs organizācijā

 • "Viņš ieņēma amatu kasē"
  sinonīms:
 • pozīcija
 • ,
 • pasts
 • ,
 • piestātne
 • ,
 • birojs
 • ,
 • vieta
 • ,
 • bilance
 • ,
 • situācija

2. A place where a craft can be made fast

  synonym:
 • mooring
 • ,
 • moorage
 • ,
 • berth
 • ,
 • slip

2. Vieta, kur amatnieku var ātri izgatavot

  sinonīms:
 • pietauvošanās
 • ,
 • piestātne
 • ,
 • slīdēt

3. A bed on a ship or train

 • Usually in tiers
  synonym:
 • berth
 • ,
 • bunk
 • ,
 • built in bed

3. Gulta uz kuģa vai vilciens

 • Parasti tiers
  sinonīms:
 • piestātne
 • ,
 • divstāvu
 • ,
 • celts gultā

verb

1. Provide with a berth

  synonym:
 • berth

1. Nodrošina piestātni

  sinonīms:
 • piestātne

2. Secure in or as if in a berth or dock

 • "Tie up the boat"
  synonym:
 • moor
 • ,
 • berth
 • ,
 • tie up

2. Drošs piestātnē vai dokā vai it kā

 • "Piesāc laivu"
  sinonīms:
 • pietauvošanās
 • ,
 • piestātne
 • ,
 • sasiet

3. Come into or dock at a wharf

 • "The big ship wharfed in the evening"
  synonym:
 • moor
 • ,
 • berth
 • ,
 • wharf

3. Ienāciet vai dokiet piestātnē

 • "Lielais kuģis, kas vakarā bļāvās"
  sinonīms:
 • pietauvošanās
 • ,
 • piestātne