Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "being" into Latvian language

Vārda "būtne" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Being

[Būt]
/biɪŋ/

noun

1. The state or fact of existing

 • "A point of view gradually coming into being"
 • "Laws in existence for centuries"
  synonym:
 • being
 • ,
 • beingness
 • ,
 • existence

1. Esošās valsts vai fakts

 • "Tiek uzskatīts, ka pakāpeniski kļūst"
 • "Likumi, kas pastāv gadsimtiem ilgi"
  sinonīms:
 • būt
 • ,
 • būtība
 • ,
 • eksistence

2. A living thing that has (or can develop) the ability to act or function independently

  synonym:
 • organism
 • ,
 • being

2. Dzīva lieta, kurai ir ( vai kas var attīstīties ) spēja rīkoties vai darboties neatkarīgi

  sinonīms:
 • organisms
 • ,
 • būt

Examples of using

You sat there and watched me being beaten to a pulp.
Jūs sēdējāt tur un vērojāt, kā mani sita līdz mīkstumam.
Is this seat being saved for anybody?
Vai šī sēdeklis tiek saglabāts kādam?
This is being done for your safety.
Tas tiek darīts jūsu drošības dēļ.