Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "beginner" into Latvian language

Vārda "iesācējs" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Beginner

[Iesācējs]
/bɪgɪnər/

noun

1. Someone new to a field or activity

  synonym:
 • novice
 • ,
 • beginner
 • ,
 • tyro
 • ,
 • tiro
 • ,
 • initiate

1. Kāds jauns uz lauka vai aktivitātes

  sinonīms:
 • iesācējs
 • ,
 • tiro
 • ,
 • iniciēt

2. A person who founds or establishes some institution

 • "George washington is the father of his country"
  synonym:
 • founder
 • ,
 • beginner
 • ,
 • founding father
 • ,
 • father

2. Persona, kas atrod vai izveido kādu iestādi

 • "Džordžs vašingtons ir viņa valsts tēvs"
  sinonīms:
 • dibinātājs
 • ,
 • iesācējs
 • ,
 • dibinātāja tēvs
 • ,
 • tēvs

Examples of using

I'm a beginner.
Esmu iesācējs.
I'm a beginner, too.
Es esmu arī iesācējs.
Compared to you, I'm just a beginner at this game.
Salīdzinot ar jums, es esmu tikai iesācējs šajā spēlē.