Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "battle" into Latvian language

Vārda "kaujas" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Battle

[Kaujas]
/bætəl/

noun

1. A hostile meeting of opposing military forces in the course of a war

 • "Grant won a decisive victory in the battle of chickamauga"
 • "He lost his romantic ideas about war when he got into a real engagement"
  synonym:
 • battle
 • ,
 • conflict
 • ,
 • fight
 • ,
 • engagement

1. Naidīga pretējo militāro spēku sanāksme kara laikā

 • "Grants ieguva izšķirošu uzvaru chickamauga kaujā"
 • "Viņš zaudēja savas romantiskās idejas par karu, kad nonāca īstā saderināšanās laikā"
  sinonīms:
 • cīņa
 • ,
 • konflikts
 • ,
 • saderināšanās

2. An energetic attempt to achieve something

 • "Getting through the crowd was a real struggle"
 • "He fought a battle for recognition"
  synonym:
 • struggle
 • ,
 • battle

2. Enerģisks mēģinājums kaut ko sasniegt

 • "Izkļūšana caur pūli bija reāla cīņa"
 • "Viņš cīnījās par atzinību"
  sinonīms:
 • cīņa

3. An open clash between two opposing groups (or individuals)

 • "The harder the conflict the more glorious the triumph"--thomas paine
 • "Police tried to control the battle between the pro- and anti-abortion mobs"
  synonym:
 • conflict
 • ,
 • struggle
 • ,
 • battle

3. Atklāta sadursme starp divām pretējām grupām ( vai indivīdiem )

 • "Grūtāk konfliktu, jo krāšņāks triumfs" - tomass paine
 • "Policija mēģināja kontrolēt cīņu starp pro- un pret abortiem vērstiem mobiem"
  sinonīms:
 • konflikts
 • ,
 • cīņa

verb

1. Battle or contend against in or as if in a battle

 • "The kurds are combating iraqi troops in northern iraq"
 • "We must combat the prejudices against other races"
 • "They battled over the budget"
  synonym:
 • battle
 • ,
 • combat

1. Cīņa vai cīņa pret kauju vai it kā

 • "Kurdi cīnās ar irākas karaspēku irākas ziemeļdaļā"
 • "Mums ir jācīnās pret aizspriedumiem pret citām sacīkstēm"
 • "Viņi cīnījās par budžetu"
  sinonīms:
 • cīņa

Examples of using

Tom got wounded in the battle.
Toms kaujā ievainots.
I returned, and saw under the sun, that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to men of skill; but time and chance happen to them all.
Es atgriezos un redzēju zem saules, ka sacensības nav ātras, ne arī cīņa ar spēcīgajiem, vēl ne maize gudrajiem, vai vēl bagātība vīriešiem, kas saprot, un tomēr labvēlīgi ne prasmju vīriešiem; bet ar viņiem visiem notiek laiks un iespējas.
The battle of Waterloo was the last battle of Napoleon Bonaparte.
Vaterlo cīņa bija pēdējā Napoleona Bonaparta cīņa.