Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "batter" into Latvian language

Vārda "bater" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Batter

[Baterija]
/bætər/

noun

1. (baseball) a ballplayer who is batting

  synonym:
 • batter
 • ,
 • hitter
 • ,
 • slugger
 • ,
 • batsman

1. ( baseball ) ballplayer, kurš vatelējas

  sinonīms:
 • mīkla
 • ,
 • hiters
 • ,
 • plēksnis
 • ,
 • sikspārnis

2. A liquid or semiliquid mixture, as of flour, eggs, and milk, used in cooking

  synonym:
 • batter

2. Šķidrs vai semiliquid maisījums no miltiem, olām un piena, ko izmanto ēdiena gatavošanā

  sinonīms:
 • mīkla

verb

1. Strike against forcefully

 • "Winds buffeted the tent"
  synonym:
 • buffet
 • ,
 • knock about
 • ,
 • batter

1. Streiks pret piespiedu kārtā

 • "Veidi bufetēja telti"
  sinonīms:
 • bufete
 • ,
 • klauvēt
 • ,
 • mīkla

2. Strike violently and repeatedly

 • "She clobbered the man who tried to attack her"
  synonym:
 • clobber
 • ,
 • baste
 • ,
 • batter

2. Streiks vardarbīgi un atkārtoti

 • "Viņa aizsērēja cilvēku, kurš mēģināja viņai uzbrukt"
  sinonīms:
 • klobulis
 • ,
 • baste
 • ,
 • mīkla

3. Make a dent or impression in

 • "Dinge a soft hat"
  synonym:
 • dinge
 • ,
 • batter

3. Radīt bedri vai iespaidu

 • "Pērc mīksto cepuri"
  sinonīms:
 • dinge
 • ,
 • mīkla