Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "baste" into Latvian language

Vārda "baste" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Baste

[Garša]
/best/

noun

1. A loose temporary sewing stitch to hold layers of fabric together

  synonym:
 • baste
 • ,
 • basting
 • ,
 • basting stitch
 • ,
 • tacking

1. Vaļīgs pagaidu šūšanas valdziņš, lai kopā turētu auduma slāņus

  sinonīms:
 • baste
 • ,
 • basti
 • ,
 • bastidūriens
 • ,
 • cīņa

verb

1. Cover with liquid before cooking

 • "Baste a roast"
  synonym:
 • baste

1. Pirms vārīšanas pārsegs ar šķidrumu

 • "Salieciet cepeti"
  sinonīms:
 • baste

2. Strike violently and repeatedly

 • "She clobbered the man who tried to attack her"
  synonym:
 • clobber
 • ,
 • baste
 • ,
 • batter

2. Streiks vardarbīgi un atkārtoti

 • "Viņa aizsērēja cilvēku, kurš mēģināja viņai uzbrukt"
  sinonīms:
 • klobulis
 • ,
 • baste
 • ,
 • mīkla

3. Sew together loosely, with large stitches

 • "Baste a hem"
  synonym:
 • baste
 • ,
 • tack

3. Brīvi šuj kopā ar lielām šuvēm

 • "Sekojiet apakšmalai"
  sinonīms:
 • baste
 • ,
 • cīņa