Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "barrier" into Latvian language

Vārda "barjers" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Barrier

[Barjers]
/bæriər/

noun

1. A structure or object that impedes free movement

  synonym:
 • barrier

1. Struktūra vai objekts, kas kavē brīvu pārvietošanos

  sinonīms:
 • barjera

2. Any condition that makes it difficult to make progress or to achieve an objective

 • "Intolerance is a barrier to understanding"
  synonym:
 • barrier
 • ,
 • roadblock

2. Jebkurš nosacījums, kas apgrūtina progresu vai mērķa sasniegšanu

 • "Neiecietība ir šķērslis sapratnei"
  sinonīms:
 • barjera
 • ,
 • ceļa bloķēšana

3. Anything serving to maintain separation by obstructing vision or access

  synonym:
 • barrier

3. Jebkas, kas kalpo, lai saglabātu atdalīšanu, traucējot redzi vai piekļuvi

  sinonīms:
 • barjera

Examples of using

I think whatever languages, supposed to be global, you write, in the modern world it won't become a barrier for our communication.
Es domāju, ka neatkarīgi no valodām, kurām vajadzētu būt globālām, jūs rakstāt, mūsdienu pasaulē tas nekļūs par barjeru mūsu komunikācijai.