Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bang" into Latvian language

Vārda "bang" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Bang

[Bang]
/bæŋ/

noun

1. A vigorous blow

 • "The sudden knock floored him"
 • "He took a bash right in his face"
 • "He got a bang on the head"
  synonym:
 • knock
 • ,
 • bash
 • ,
 • bang
 • ,
 • smash
 • ,
 • belt

1. Spēcīgs trieciens

 • "Pēkšņais klauvējiens viņu apgrūtināja"
 • "Viņš iesita pa seju"
 • "Viņam pa galvu sitās"
  sinonīms:
 • klauvē
 • ,
 • bash
 • ,
 • sprādziens
 • ,
 • sagraut
 • ,
 • josta

2. A sudden very loud noise

  synonym:
 • bang
 • ,
 • clap
 • ,
 • eruption
 • ,
 • blast
 • ,
 • bam

2. Pēkšņs ļoti skaļš troksnis

  sinonīms:
 • sprādziens
 • ,
 • aplaudēt
 • ,
 • izvirdums
 • ,
 • bam

3. A border of hair that is cut short and hangs across the forehead

  synonym:
 • bang
 • ,
 • fringe

3. Apmatojuma apmale, kas ir nogriezta īsi un karājas pāri pierei

  sinonīms:
 • sprādziens
 • ,
 • bārkstis

4. The swift release of a store of affective force

 • "They got a great bang out of it"
 • "What a boot!"
 • "He got a quick rush from injecting heroin"
 • "He does it for kicks"
  synonym:
 • bang
 • ,
 • boot
 • ,
 • charge
 • ,
 • rush
 • ,
 • flush
 • ,
 • thrill
 • ,
 • kick

4. Ātra afektīva spēka krājuma atbrīvošana

 • "Viņi no tā guva lielu sprādzienu"
 • "Kāds zābaks!"
 • "Viņš ātri steidzās injicēt heroīnu"
 • "Viņš to dara sitieniem"
  sinonīms:
 • sprādziens
 • ,
 • boot
 • ,
 • uzlādēt
 • ,
 • skriešanās
 • ,
 • skalot
 • ,
 • saviļņojums
 • ,
 • spert

5. A conspicuous success

 • "That song was his first hit and marked the beginning of his career"
 • "That new broadway show is a real smasher"
 • "The party went with a bang"
  synonym:
 • hit
 • ,
 • smash
 • ,
 • smasher
 • ,
 • strike
 • ,
 • bang

5. Uzkrītošs panākums

 • "Šī dziesma bija viņa pirmais hits un iezīmēja viņa karjeras sākumu"
 • "Šī jaunā brodvejas izrāde ir īsts satriekts"
 • "Ballīte noritēja ar blīkšķi"
  sinonīms:
 • trāpīja
 • ,
 • sagraut
 • ,
 • smasher
 • ,
 • streiks
 • ,
 • sprādziens

verb

1. Strike violently

 • "Slam the ball"
  synonym:
 • slam
 • ,
 • bang

1. Spēcīgi streikot

 • "Sit bumbu"
  sinonīms:
 • slam
 • ,
 • sprādziens

2. To produce a sharp often metallic explosive or percussive sound

 • "One of them banged the sash of the window nearest my bed"
  synonym:
 • bang

2. Radīt asu, bieži metālisku sprādzienbīstamu vai perkusīvu skaņu

 • "Viens no viņiem sasita vērtni manai gultai tuvākajā logā"
  sinonīms:
 • sprādziens

3. Close violently

 • "He slammed the door shut"
  synonym:
 • slam
 • ,
 • bang

3. Vardarbīgi aizvērt

 • "Viņš aizcirta durvis"
  sinonīms:
 • slam
 • ,
 • sprādziens

4. Move noisily

 • "The window banged shut"
 • "The old man banged around the house"
  synonym:
 • bang

4. Kustēties trokšņaini

 • "Logs aizcirtās"
 • "Vecais vīrs dauzījās pa māju"
  sinonīms:
 • sprādziens

5. Have sexual intercourse with

 • "This student sleeps with everyone in her dorm"
 • "Adam knew eve"
 • "Were you ever intimate with this man?"
  synonym:
 • sleep together
 • ,
 • roll in the hay
 • ,
 • love
 • ,
 • make out
 • ,
 • make love
 • ,
 • sleep with
 • ,
 • get laid
 • ,
 • have sex
 • ,
 • know
 • ,
 • do it
 • ,
 • be intimate
 • ,
 • have intercourse
 • ,
 • have it away
 • ,
 • have it off
 • ,
 • screw
 • ,
 • fuck
 • ,
 • jazz
 • ,
 • eff
 • ,
 • hump
 • ,
 • lie with
 • ,
 • bed
 • ,
 • have a go at it
 • ,
 • bang
 • ,
 • get it on
 • ,
 • bonk

5. Veikt dzimumaktu ar

 • "Šī studente guļ ar visiem savā kopmītnē"
 • "Ādams pazina ievu"
 • "Vai jūs kādreiz esat bijis tuvs ar šo vīrieti?"
  sinonīms:
 • gulēt kopā
 • ,
 • ripiniet sienā
 • ,
 • mīlestība
 • ,
 • padarīt
 • ,
 • mīlēties
 • ,
 • gulēt ar
 • ,
 • get laid
 • ,
 • nodarbojies ar seksu
 • ,
 • zināt
 • ,
 • dari to
 • ,
 • esi intīms
 • ,
 • ir dzimumakts
 • ,
 • lai tas prom
 • ,
 • noņemiet to
 • ,
 • skrūve
 • ,
 • bāc
 • ,
 • džezs
 • ,
 • eff
 • ,
 • kupris
 • ,
 • melot ar
 • ,
 • gulta
 • ,
 • dodieties uz to
 • ,
 • sprādziens
 • ,
 • uzvelciet to
 • ,
 • bonk

6. Leap, jerk, bang

 • "Bullets spanged into the trees"
  synonym:
 • spang
 • ,
 • bang

6. Lēc, paraut, blīkšķ

 • "Kokos iegriezās biļeteni"
  sinonīms:
 • spang
 • ,
 • sprādziens

adverb

1. Directly

 • "He ran bang into the pole"
 • "Ran slap into her"
  synonym:
 • bang
 • ,
 • slap
 • ,
 • slapdash
 • ,
 • smack
 • ,
 • bolt

1. Tieši

 • "Viņš ieskrēja stabā"
 • "Rans iepļaukāja viņā"
  sinonīms:
 • sprādziens
 • ,
 • iepļaukāt
 • ,
 • slapdash
 • ,
 • smack
 • ,
 • skrūve

Examples of using

He wants the most bang for his buck.
Viņš vēlas visvairāk sprādziena par savu naudu.