Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "backing" into Latvian language

Vārda "backing" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Backing

[Pamatne]
/bækɪŋ/

noun

1. The act of providing approval and support

 • "His vigorous backing of the conservatives got him in trouble with progressives"
  synonym:
 • backing
 • ,
 • backup
 • ,
 • championship
 • ,
 • patronage

1. Apstiprinājuma un atbalsta sniegšanas akts

 • "Viņa enerģiskais konservatīvo atbalsts noveda viņu nepatikšanās ar progresīvajiem"
  sinonīms:
 • backing
 • ,
 • dublēšana
 • ,
 • čempionāts
 • ,
 • patronāža

2. Something forming a back that is added for strengthening

  synonym:
 • backing
 • ,
 • mount

2. Kaut kas veido muguru, kas tiek pievienots stiprināšanai

  sinonīms:
 • backing
 • ,
 • mount

3. Financial resources provided to make some project possible

 • "The foundation provided support for the experiment"
  synonym:
 • support
 • ,
 • financial support
 • ,
 • funding
 • ,
 • backing
 • ,
 • financial backing

3. Finanšu resursi, kas paredzēti, lai kāds projekts būtu iespējams

 • "Fonds sniedza atbalstu eksperimentam"
  sinonīms:
 • atbalsts
 • ,
 • finansiālais atbalsts
 • ,
 • finansējums
 • ,
 • backing
 • ,
 • finansiāls atbalsts

Examples of using

He has the backing of a certain politician.
Viņu atbalsta kāds politiķis.
You are backing yourself into a bad emotional corner.
Jūs atbalstāt sevi sliktā emocionālā stūrī.
His economical backing is secure.
Viņa ekonomiskais atbalsts ir drošs.