Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "backdoor" into Latvian language

Vārda "backdoor" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Backdoor

[Aizmugurējās durvis]
/bækdɔr/

noun

1. An undocumented way to get access to a computer system or the data it contains

  synonym:
 • back door
 • ,
 • backdoor

1. Nedokumentēts veids, kā piekļūt datorsistēmai vai tajā esošajiem datiem

  sinonīms:
 • aizmugurējās durvis
 • ,
 • aizmugures durvis

2. An entrance at the rear of a building

  synonym:
 • back door
 • ,
 • backdoor
 • ,
 • back entrance

2. Ieeja ēkas aizmugurē

  sinonīms:
 • aizmugurējās durvis
 • ,
 • aizmugures durvis
 • ,
 • aizmugurējā ieeja

3. A secret or underhand means of access (to a place or a position)

 • "He got his job through the back door"
  synonym:
 • back door
 • ,
 • backdoor

3. Slepens vai slepens piekļuves līdzeklis (vietai vai amatam)

 • "Viņš ieguva darbu pa sētas durvīm"
  sinonīms:
 • aizmugurējās durvis
 • ,
 • aizmugures durvis