Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "awesome" into Latvian language

Vārda "satriecošs" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Awesome

[Lieliski]
/ɑsəm/

adjective

1. Inspiring awe or admiration or wonder

 • "New york is an amazing city"
 • "The grand canyon is an awe-inspiring sight"
 • "The awesome complexity of the universe"
 • "This sea, whose gently awful stirrings seem to speak of some hidden soul beneath"- melville
 • "Westminster hall's awing majesty, so vast, so high, so silent"
  synonym:
 • amazing
 • ,
 • awe-inspiring
 • ,
 • awesome
 • ,
 • awful
 • ,
 • awing

1. Iedvesmojoša bijība vai apbrīna vai brīnums

 • "Ņujorka ir pārsteidzoša pilsēta"
 • "Lielais kanjons ir bijību iedvesmojošs skats"
 • "Visuma satriecošā sarežģītība"
 • "Šī jūra, kuras maigi šausmīgie maisījumi, šķiet, runā par kādu apslēptu dvēseli zem" - melvila
 • "Vestminsteras zāles spārna varenība, tik plaša, tik augsta, tik klusa"
  sinonīms:
 • apbrīnojams
 • ,
 • bijību iedvesmojošs
 • ,
 • lieliski
 • ,
 • šausmīgi
 • ,
 • awing

Examples of using

It was awesome.
Tas bija lieliski.
That's just awesome.
Tas ir vienkārši lieliski.
That's awesome, right?
Tas ir lieliski, vai ne?