Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "aura" into Latvian language

Vārda "aura" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Aura

[Aura]
/ɔrə/

noun

1. A sensation (as of a cold breeze or bright light) that precedes the onset of certain disorders such as a migraine attack or epileptic seizure

  synonym:
 • aura

1. Sajūta (kā auksts vējš vai spilgta gaisma), kas rodas pirms noteiktu traucējumu, piemēram, migrēnas lēkmes vai epilepsijas lēkmes, parādīšanās

  sinonīms:
 • aura

2. An indication of radiant light drawn around the head of a saint

  synonym:
 • aura
 • ,
 • aureole
 • ,
 • halo
 • ,
 • nimbus
 • ,
 • glory
 • ,
 • gloriole

2. Norāde par starojošu gaismu, kas novilkta ap svētā galvu

  sinonīms:
 • aura
 • ,
 • aureole
 • ,
 • halo
 • ,
 • nimbus
 • ,
 • slava
 • ,
 • gloriole

3. A distinctive but intangible quality surrounding a person or thing

 • "An air of mystery"
 • "The house had a neglected air"
 • "An atmosphere of defeat pervaded the candidate's headquarters"
 • "The place had an aura of romance"
  synonym:
 • air
 • ,
 • aura
 • ,
 • atmosphere

3. Atšķirīga, bet nemateriāla īpašība, kas ieskauj cilvēku vai lietu

 • "Noslēpuma gaiss"
 • "Mājā bija novārtā atstāts gaiss"
 • "Kandidāta galvenajā mītnē valdīja sakāves atmosfēra"
 • "Vietai bija romantikas aura"
  sinonīms:
 • gaiss
 • ,
 • aura
 • ,
 • atmosfēra

Examples of using

An aura of light surrounds him.
Viņu ieskauj gaismas aura.