Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "attribute" into Latvian language

Vārda "atribūts" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Attribute

[Piedēvēt]
/ætrəbjut/

noun

1. A construct whereby objects or individuals can be distinguished

 • "Self-confidence is not an endearing property"
  synonym:
 • property
 • ,
 • attribute
 • ,
 • dimension

1. Konstrukts, ar kuru var atšķirt objektus vai indivīdus

 • "Pašapziņa nav ilgstoša īpašība"
  sinonīms:
 • īpašums
 • ,
 • atribūts
 • ,
 • dimensija

2. An abstraction belonging to or characteristic of an entity

  synonym:
 • attribute

2. Uzņēmuma abstrakcija, kas pieder uzņēmumam vai ir raksturīga

  sinonīms:
 • atribūts

verb

1. Attribute or credit to

 • "We attributed this quotation to shakespeare"
 • "People impute great cleverness to cats"
  synonym:
 • impute
 • ,
 • ascribe
 • ,
 • assign
 • ,
 • attribute

1. Piedēvēt vai kredīts

 • "Mēs šo citātu attiecinājām uz šekspīru"
 • "Cilvēki kaķiem uzliek lielu šķelšanos"
  sinonīms:
 • imput
 • ,
 • piedēvē
 • ,
 • cesion
 • ,
 • atribūts

2. Decide as to where something belongs in a scheme

 • "The biologist assigned the mushroom to the proper class"
  synonym:
 • assign
 • ,
 • attribute

2. Izlemt, kur kaut kas pieder shēmai

 • "Biologs sēni piešķīra pareizai klasei"
  sinonīms:
 • cesion
 • ,
 • atribūts