Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ashamed" into Latvian language

Vārda "kauns" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Ashamed

[Kauns]
/əʃemd/

adjective

1. Feeling shame or guilt or embarrassment or remorse

  • "Are you ashamed for having lied?"
  • "Felt ashamed of my torn coat"
    synonym:
  • ashamed(p)

1. Kauna vai vainas sajūta, apmulsums vai nožēla

  • "Vai jums ir kauns par melošanu?"
  • "Jutos kauns par manu saplēsto mēteli"
    sinonīms:
  • kauns(p)

Examples of using

He's not ashamed for his illegal actions.
Viņam nav kauns par savām nelikumīgajām darbībām.
When a country is well governed, poverty and a mean condition are things to be ashamed of. When a country is ill governed, riches and honor are things to be ashamed of.
Ja valsts ir labi pārvaldīta, par nabadzību un zemisku stāvokli ir jākaunas. Ja valsts ir slikti pārvaldīta, par bagātībām un godu ir jākaunas.
You should care about every moment of your life, so that you need not be ashamed for your past deeds.
Jums jārūpējas par katru savas dzīves mirkli, lai jums nebūtu jākaunas par saviem pagātnes darbiem.