Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "arrive" into Latvian language

Vārda "ienākt" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Arrive

[Ierašanās]
/əraɪv/

verb

1. Reach a destination

 • Arrive by movement or progress
 • "She arrived home at 7 o'clock"
 • "She didn't get to chicago until after midnight"
  synonym:
 • arrive
 • ,
 • get
 • ,
 • come

1. Sasniegt galamērķi

 • Ierodieties ar kustību vai progresu
 • "Viņa ieradās mājās pulksten 7"
 • "Viņa nokļuva čikāgā tikai pēc pusnakts"
  sinonīms:
 • ierasties
 • ,
 • iegūt
 • ,
 • nāc

2. Succeed in a big way

 • Get to the top
 • "After he published his book, he had arrived"
 • "I don't know whether i can make it in science!"
 • "You will go far, my boy!"
  synonym:
 • arrive
 • ,
 • make it
 • ,
 • get in
 • ,
 • go far

2. Gūt panākumus lielā mērā

 • Nokļūt uz augšu
 • "Pēc grāmatas publicēšanas viņš bija ieradies"
 • "Es nezinu, vai es varu tikt zinātnē!"
 • "Tu dosies tālu, mans puika!"
  sinonīms:
 • ierasties
 • ,
 • padarīt to
 • ,
 • iekāpt
 • ,
 • ej tālu

Examples of using

The guests won't arrive for an hour. In the meantime, we can set the table.
Viesi neieradīsies stundu. Pa to laiku mēs varam uzklāt galdu.
By the time you arrive, all arrangements will have been made.
Līdz brīdim, kad ieradīsities, visi pasākumi būs veikti.
What time will we arrive in Boston?
Cikos ieradīsimies Bostonā?